KULLANIM ŞARTLARI

1. TARAFLAR VE KONU
1.1. Türk Telekom Kullanıcı Sözleşmesi (“SÖZLEŞME”); Türk Telekom İletişim Hizmetleri A.Ş. (“İŞLETMECİ”) ile www.internetlehayatkolay.com Sitesi/Uygulaması kullanıcıları arasında ( “Kullanıcı” veya “Kullanıcıları”.) İŞLETMECİ’ye ait Türk Telekom www.internetlehayatkolay.com Sitesinin/Uygulamasının kullanıcı tarafından kullanımı konusundaki TARAFLAR'ın hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesine yöneliktir. SÖZLEŞME'de İŞLETMECİ ve KULLANICI hep birlikte TARAFLAR olarak adlandırılmışlardır.
1.2. www.internetlehayatkolay.com Sitesi/Uygulaması konu ve içerikleri eğitim videolarının sunulduğu ve kullanıcılara proje koordinatörleri ile iletişim kurma ve soru sorma imkanının sunulduğu İşletmeciye ait platformlardır.
2. SADECE TİCARİ OLMAYAN AMAÇ İÇİN KULLANIM www.internetlehayatkolay.com Sitesi/Uygulaması tamamen şahsi/bireysel ticari olmayan kullanım için olup, İŞLETMECİ tarafından uygun görüldüğü şekilde sınırlandırılabilir veya tamamen durdurulabilir.
3. BEYAN VE TAAHHÜTLER
3.1. KULLANICI, www.internetlehayatkolay.com Sitesi/Uygulamasını yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata, internet kullanımına ilişkin kural ve yasalara uygun olarak kullanacağını kabul eder.
3.2. KULLANICI, İnternetle Hayat Kolay Uygulamasını, Appstore ve Google Play uygulama mağazalarından İnternetle Hayat Kolay uygulamasının cep telefonlarına yüklemek ve dilediğinde internet bağlantısı bulunan cep telefonundaki bu mobil uygulamayı açmak suretiyle ulaşabilecektir.
3.3 KULLANICI, İŞLETMECİ’nin önceden yazılı izni olmaksızın www.internetlehayatkolay.com Sitesi/Uygulamasında sunulan İçerikleri hiçbir halde kopyalayamaz, transfer edemez, ya da Siteyi/Uygulamayı ve herhangi bir bölümünü başkalarına dağıtamaz; Uygulamanın yazılımına ilişkin ters mühendislik ve değiştirme girişimde bulunamaz.
3.6 KULLANICI, www.internetlehayatkolay.com Sitesi/Uygulaması üzerinden Proje Koordinatörlerine soru sorabilir. Ancak Proje Koordinatörleri tarafından verilen cevaplar, bilgilendirme amaçlı olup verilen bilgilerin içeriği, güncelliği, doğruluğu konusunda İŞLETMECİ’nin ve cevabı veren Proje Koordinatörünün hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
3.6. www.internetlehayatkolay.com Sitesi/Uygulamasında yer alan bilgi ve içerikler bilgilendirme amaçlı olup İŞLETMECİ tarafından, bilgilerin içeriği, güncelliği, doğruluğu konusunda garanti verilmemektedir. Kullanıcıların internet sitesinde/uygulamada yer alan bilgilere dayanarak gerçekleştirecekleri hiçbir eylem ve davranıştan İŞLETMECİ sorumlu değildir.
3.7 KULLANICI, Servis dahilinde aşağıdaki eylemlerde (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder:
i. İŞLETMECİ tarafından yayınlanan bilgileri hukuka aykırı bir şekilde değiştirmek,
ii. Diğer Kullanıcıların kişisel ve hesap bilgilerini hukuka aykırı bir şekilde elde etmek,
iii. İŞLETMECİ’nin ve/veya herhangi üçüncü bir kişinin kişilik ve fikri mülkiyet haklarını ihlal etmek,
iv. İŞLETMECİ’nin ve/veya herhangi üçüncü bir kişinin itibarını zedelemek veya İŞLETMECİ’nin iş faaliyetlerini kesintiye uğratmak,
v. Müstehcen dil ve şiddet içeren mesajlar, videolar veya sesler gibi uygunsuz bilgiler yayımlamak ve göndermek,
vi. İŞLETMECİ’nin önceden yazılı izni olmaksızın Uygulamayı kar amaçlı kullanmak,
vii. Hukuka ve bilgi iletişim teknolojileri regülasyonlarına aykırı davranmak.
İŞLETMECİ, Kullanıcı tarafından bu fiillerin gerçekleştirilmesi durumunda işbu SÖZLEŞME'yi feshedebilir ve her türlü hukuki haklarını saklı tutar.
4. FİKRİ MÜLKİYET www.internetlehayatkolay.com Sitesi/Uygulamasında yer alan içerik, görsel ve işitsel unsurlar ve bunların düzenlenmeleri üzerindeki her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkı, aksi açıkça belirtilmediği sürece İŞLETMECİ’ye aittir. Bu bilgiler, İŞLETMECİ’nin yazılı izni olmaksızın dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, değiştirilemez, ticari bir amaçla kullanılamaz. Ancak kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. KULLANICI İŞLETMECİ ve/veya bağlı şirketleri ve yan kuruluşları ve/veya İŞLETMECİ’nin içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilerin sahip olduğu fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek faaliyetlerde bulunamaz.
5. VERİ UYGULAMALARI VE GİZLİLİK POLİTİKASI
5.1 www.internetlehayatkolay.com Sitesi/Uygulaması içerisinde Kullanıcı’dan şahsi bilgi girişi talep edildiği takdirde, Kullanıcı’nın vereceği şahsi bilgileri (isim, soyisim, adres, T.C. Kimlik numarası, doğum tarihi, e-mail, telefon, faks, demografik bilgiler veya müşteri numarası vb.) sadece bilgilendirme iletileri göndermek amacıyla İŞLETMECİ tarafından kullanılacak ve hukuki zorunluluklar veya izniniz haricinde kesinlikle 3. şahıs ve kurumlarla paylaşılmayacaktır. Aksi yönde yer alabilecek hükümlere bakılmaksızın, bir kanun, düzenleme veya yasal talebe uymak; bir kişinin güvenliğini korumak; dolandırıcılık veya güvenlikle ilgili ya da teknik sorunları ele almak ya da İŞLETMECİ’nin haklarını veya varlıklarını korumak için makul olarak gerekli olduğuna kanaat getirildiği takdirde, bilgilerinizi saklanabilir veya açıklanabilir. Bununla birlikte, bu Sözleşmedeki hiçbir hüküm, bir hükümet dahil olmak üzere üçüncü bir tarafın Kullanıcı’nın bilgilerinin açıklanması yönündeki talebi açısından sahip olabileceği yasal savunma veya itiraz haklarını sınırlandırmayı amaçlamamaktadır.
5.2 İŞLETMECİ’nin bir iflas, birleşme, devralma, şekil değiştirme veya varlık satışına dahil olması halinde, Kullanıcı’nın bilgileri bu işlemin bir parçası olarak satılabilir veya devredilebilir. İşbu Sözleşmedeki taahhütler, yeni kuruluşa devredilen bilgiler için de geçerli olacaktır.
6. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
6.1. İşbu SÖZLEŞME ve yorumlanması, Türkiye Cumhuriyeti hukukuna tabidir. Taraflar, işbu SÖZLEŞME'nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar için İstanbul Mahkemelerinin ve İcra Daireleri'nin yetkili olduğunu kabul ederler. İşbu SÖZLEŞME'nin konusu olduğu bir dava neticesinde yetkili mahkeme tarafından, işbu SÖZLEŞME'nin herhangi bir hüküm veya kısmının hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde diğer hüküm ve kısımlar geçerli olur ve yürürlükte kalır.
6.2. İŞLETMECİ, işbu SÖZLEŞME kapsamındaki yükümlülüklerini veya haklarını tamamen kendi takdirinde olmak üzere kısmen veya tamamen başkalarına devir ve temlik edebilir veya alt sözleşme yapabilir.
6.3. İşbu SÖZLEŞME'nin herhangi bir hükmünden feragat, ancak yazılı olduğunda ve İŞLETMECİ tarafından kabul edilirse geçerli olacaktır.
6.4. İŞLETMECİ, www.internetlehayatkolay.com Sitesi/Uygulamasının kullanımına ilişkin koşulları, zaman zaman değiştirilebilme hakkını saklı tutar.
8. BAĞLANTI LİNKLERİ
www.internetlehayatkolay.com Sitesi/Uygulamasının üzerinde, üçüncü kişiler tarafından işletilen diğer internet sitelerine bağlantı linkleri bulunabilir. Söz konusu bağlantı linklerinden kaynaklı üçüncü kişilere ait internet sitelerinin içeriğinden, güvenliğinden, kalitesinden, söz konusu internet sitelerinde satılan veya teşir edilen ürünlerden, teslimat veya kampanya koşullarından veya bu internet sitelerine ait diğer tüm özelliklerden İŞLETMECİ sorumlu değildir. Söz konusu bağlantı linkleri ziyaretçilere kolaylık sağlama amacıyla yer almakta olup söz konusu linklere tıklamak kullanıcının tasarrufunda olup site ziyaretçileri bu hususu peşinen kabul etmiş bulunmaktadırlar.
9. SİTENİN/UYGULAMANIN KULLANIMA KAPATILMASI
İŞLETMECİ, Sitenin/Uygulamanın tamamının ya da herhangi bir bölümünü, herhangi bir sebepten, herhangi bir zamanda önceden bildirimde bulunmadan veya izin almadan kapatma hakkını saklı tutmaktadır. 10. YÜRÜRLÜK Kullanıcı tarafından uygulamayı indirerek veya web sitesini ziyaret ederek zaman Kullanıcı SÖZLEŞME'nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacak ve SÖZLEŞME yürürlüğe girecektir.

Sıkça Sorulan Sorular


© 2017 Copyright Türk Telekom sonsuz desteği ile